Gebed voor de komende synode

Heer Jezus Christus, onze God en Verlosser, Gij zijt het Hoofd van de Kerk, Uw vlekkeloze Bruid en Mystiek Lichaam. Zie genadig naar de diepe ellende waaraan Onze Heilige Moeder Kerk is blootgesteld. Leerstellige verwarring, morele gruwelen en liturgisch misbruik hebben in onze tijd een ongekend hoogtepunt bereikt. “De heidenen zijn in uw erfdeel binnengedrongen,Read more

Het eerbetoon van Franciscus aan een marxistische vrijmetselaar en de komende synode

door Roberto de Mattei 27/28 september 2023 De grote Juan Donoso Cortés (1809-1853) zei dat achter elk politiek probleem een theologisch en metafysisch probleem schuilgaat. Soms echter zit er achter een theologisch probleem een politiek probleem dat het verklaart. Dit is wat we in gedachten moeten houden om te voorspellen wat er zal gebeuren opRead more

Jezus en de Heilige Geest

De derde Persoon van de Drie-eenheid heeft zich zelden in zo’n grote populariteit mogen verheugen als tijdens het pontificaat van Franciscus. Tijdens de synode over de synodaliteit moet Hij de hoofdrol spelen. Hij lijkt in dit hele proces de persoon van Christus te overvleugelen. Het lijkt immers niet meer zo belangrijk wat Christus heeft gezegd.Read more

Bisschop Schneider: Toekomstige pausen zullen bisschop Strickland bedanken voor zijn trouw aan het katholieke geloof

Geloofd zij Jezus Christus! Excellentie, bisschop Strickland, geliefde en gewaardeerde broeder in het bisschopsambt! Het is mij een voorrecht en een vreugde om u mijn totale dankbaarheid en waardering uit te drukken voor uw onverschrokken toewijding aan het compromisloos bewaren, overdragen en verdedigen van het katholieke geloof, dat de apostelen aan de Kerk hebben overgedragenRead more

Bisschoppensynode? – “Paus en bisschoppen ontvangen geen nieuwe openbaring”

InfoVaticana interview met Gerhard kardinaal Müller InfoVaticana: Volgend jaar oktober begint de laatste fase van de Synode over Syndodaliteit. Hoe gaat u daarmee om? Kardinaal Müller: Ik bid dat het geheel een zegen zal zijn en geen schade betekent voor de Kerk. Ik zet me ook in voor theologische helderheid, zodat een kerkelijke bijeenkomst rondRead more

Todos, todos, todos….

Dat was de steeds weer herhaalde mantra van paus Franciscus op de wereldjongerendagen. En deze uitroep staat wel zo’n beetje model voor de theologische opvattingen van de paus. De Kerk mag niemand uitsluiten, de Kerk moet inclusief zijn. Iedereen hoort erbij. De “tent van de Kerk” moet zo wijd worden dat iedereen erin past: “iedereen,Read more

nl_NLDutch
nl_NLDutch