Onheilsbode

De officiële Duitse katholieke Kerk is voor het merendeel gek geworden. Maar dat kunnen ze zich, omdat ze geld hebben, hopen geld, waarschijnlijk (nog) permitteren. Op de bijeenkomsten van de Synodale Weg horen we de ene vreemde, onkatholieke opmerking na de andere. Nu was een gedeelte van die kerk al sinds het laatste Concilie steedsLees meer

Interessante verwijzingen

Op de Amerikaanse website LifeSiteNews zijn de laatste dagen twee interessante artikelen verschenen van hun Parijse correspondent Jeanne Smits die handelen over de Nederlandse kerkelijke situatie. De moeite waard als u Engels leest: Dutch priest on pope post–Amazon Synod: ‘On good grounds I think he is a heretic’ Meet the female ‘pastors’ who dress andLees meer

Alexander de Makkabeeër

In het eerste boek van de Makkabeeën horen we dat koning Antiochus Jeruzalem heeft ingenomen en de tempel heeft ontwijd door de ‘gruwel der verwoesting’ (een afgodsbeeld) op het brandofferaltaar te plaatsen. Dan staat er: “Bij het zien van de godslasterlijke dingen die in Juda en met name in Jeruzalem gebeurden, riep hij (Mattatias) uit:Lees meer

Synthese en anti-synthese

Naar aanleiding van de Amazonesynode zegt Mgr. de Korte in het KN dat er twee benaderingswijzen zijn: “Binnen de Kerk is er een synthetische lijn en een anti-synthetische lijn. Bij de synthetische lijn probeert men de waarheid, de goedheid en de schoonheid van de andere cultuur te integreren in de expressie van het geloof. BijLees meer

“Ga weg, Satan, terug”

De beroemde uitspraak van Jezus: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk”, wordt als het fundament van het pausschap gezien en staat met gouden letters in de koepel van de St.-Pieter gekalligrafeerd. Deze uitspraak van Jezus volgt op de belijdenis van Petrus  “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levendeLees meer

De afgodsbeelden verdwenen in de Tiber

In de vroege morgen van vandaag hebben verontwaardigde katholieken de vijf vruchtbaarheidsgodinnen uit diverse kerken in Rome gehaald en ze één voor één in de Tiber gegooid. Wilt u het filmpje hiervan bekijken klik hier. Op de vraag waarom ze dit gedaan hebben, hebben ze geantwoord: Wij hebben het alleen om de volgende reden gedaan:OnzeLees meer

Dom of doortrapt??

Het christendom heeft zichzelf altijd beschouwd als zuiverste en hoogste vorm van Godsdienst, steunend op de opbaring van God zelf. Onderaan in de “rangorde” van de godsdiensten stond het animisme, dat alle natuurverschijnselen als bezield en goddelijk zag. Dat werd aangehangen door primitieve volken, die in mijn jeugd in de volksmond, politiek zeer incorrect, “wilden”Lees meer

Herders zwijgen of erger

Op 14 oktober heeft bisschop Athanasius Schneider in aanwezigheid van kardinaal Burke, kardinaal Arinze en vele priesters en leken een nieuw boek van zijn hand gepresenteerd, getiteld “Christus Vincit”(in het Engels). Hij doet dat om de kleinen in de Kerk te bemoedigen die in deze donkere tijd geconfronteerd worden met vijandigheid tegenover geloof en Kerk.Lees meer

1 2 3 4
nl_NLDutch
nl_NLDutch