Bisschop Schneider: Toekomstige pausen zullen bisschop Strickland bedanken voor zijn trouw aan het katholieke geloof

Geloofd zij Jezus Christus! Excellentie, bisschop Strickland, geliefde en gewaardeerde broeder in het bisschopsambt! Het is mij een voorrecht en een vreugde om u mijn totale dankbaarheid en waardering uit te drukken voor uw onverschrokken toewijding aan het compromisloos bewaren, overdragen en verdedigen van het katholieke geloof, dat de apostelen aan de Kerk hebben overgedragenRead more

nl_NLDutch
nl_NLDutch