De schismatieke Synodale Weg in Duitsland

door Gerald E. Murray pr Een onlangs gepubliceerde basistekst over de verantwoordelijkheden in de Kerk hebben eens te meer duidelijk gemaakt hoe destructief de Duitse zgn. Synodale Weg is. Het is in strijd met alles wat altijd in de Kerk geloofd en verdedigd en het onbegrijpelijk dat katholieke bisschoppen zich hiervoor lenen en zo hunRead more

Plaatsen van Godsontmoeting

Onderstaan stukje ontving ik van een priester uit ons bisdom met het verzoek dit eventueel op mijn website te plaatsen. Dat doe ik graag. Hij stelt immers iets aan de orde wat meerdere priesters en gelovigen voelen bij het besluit van de bisschop om kerken voor de vaccinatie open te stellen. Daarom plaats ik hetRead more

nl_NLDutch
nl_NLDutch