Benedictus XVI – Santo subito?

Vandaag 31 december 2022 overleed op 95-jarige leeftijd emeritus paus Benedictus XVI. Onlangs noemde Franciscus de Duitse paus, die van verschillende kanten zo is uitgescholden, zelfs een “heilige”. De leer van deze grote man is onmisbaar voor de toekomst van de Kerk – Hieronder een in memoriam van Peter Seewald, verschenen op kath.net. Hij zatRead more

Het nieuwe normaal

Hieronder een brief aan kardinaal de Kesel van een verontruste katholiek en een bezorgde vader. Hij uit zijn oprechte zorg over de afval van de katholieke moraal van de Vlaamse bisschoppen en de consequenties die dat voor hemzelf en zijn gezin heeft. Omdat hij geen enkele reactie van de kardinaal heeft ontvangen, geeft hij toestemmingRead more

Homoseksuele priesters willen “zich niet langer verbergen”

Onderstaand stuk trof ik aan op Katholisches.de en is van de hand van Guiseppe Nardi. Het toont de enorme decadentie aan waarin de Kerk momenteel verkeert met een steeds verder gaande ontkenning van de natuurlijke scheppingsorde die ook ontwrichtende gevolgen heeft voor de bovennatuurlijke sacramentele orde van de Kerk. En de verantwoordelijken zwijgen…… Vijftig priestersRead more

Paus Franciscus moedigt dissidente bisschoppen aan om dwaling en zondige leer te verspreiden

Hieronder een uit het Engels vertaald artikel van Michael Haynes dat op 29 november 2022 verscheen op Life Site News. Het maakt opnieuw duidelijk dat de Kerk onder leiding van Franciscus doelbewust afstevent op een totaal andere Kerk, die voorlopig nominaal de leer nog eerbiedigt maar deze tegelijk aan alle kanten ondergraaft door zogenaamd “pastorale”Read more

Een moderne seculiere pastoraal: kunnen wij van de protestanten nog iets leren?

In het onderstaande stuk van Hubert Hecker, overgenomen van Kath.net worden de gekkigheden van een bepaald soort protestantse pastoraal beschreven. Dit is ook in onze katholieke kerk al voor een deel werkelijkheid. We kennen allemaal in onze omgeving, zeker bij gelegenheden als huwelijk, uitvaart of eerste communie, een vreemdsoortige u-vraagt-wij-draaien-liturgie. De Duitse synodale weg o.l.v.Read more

Wie geeft leiding aan de Synode over Synodaliteit?

Stemmen die de leer van de Kerk ondersteunen krijgen onvoldoende aandacht. Onderstaand vindt u de vertaling van een beschouwing van Edward Pentin, de Vaticanist van het Britse blad “The Register”. Hier wordt bevestigd wat ik al eerder schreef over het synodaal proces: het wordt beheerst door mensen (kardinalen, theologen, priesters, religieuzen) met heterodoxe (ketterse) meningen.Read more

Liefdevolle weerstand tegen wie verwarring schept en de gelovigen onvervreemdbare rechten ontneemt

Hieronder vindt u de vertaling van een interview van Michael Matt, de uitgever van de Remnant met bisschop Athanasius Schneider, een van de weinige bisschoppen in de wereld die in de verwarring van het moment onbevreesd opkomt voor het katholieke geloof en ons zegt hoe wij vruchtbaar weerstand kunnen bieden, zelfs aan de paus. (CM)Read more

Bisschop Athanasius Schneider: “De Kerk heeft het geloof geofferd op het altaar van de politiek, dat moet veranderen”.

“DE KERK BELEEFT HAAR ERNSTIGSTE CRISIS, MAAR GOD ZAL DE LENTE BRENGEN” 7 oktober 2022 Mgr. Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana in Kazachstan, is een van de meest vooraanstaande prelaten van onze tijd. Door de keuze van zijn kloosternaam werd hij al vroeg vergeleken met de bisschop en kerkvader Athanasius de Grote (300-373), die tijdensRead more

1 2 3
nl_NLDutch
nl_NLDutch