Synodevaders hadden lak aan de schreeuw van de katholieken uit de Amazone

Op 4 oktober, de vooravond van de opening van de bijzondere vergadering van de Bisschoppensynode voor het gebied van de totale Amazone, leverden vertegenwoordigers van het Instituut Plinio Corrêa de Oliveira (IPCO) bij het Synodesecretariaat “Een petitie aan de Synodevaders voor een christelijke en welvarende Amazone (in plaats van een enorme ‘groene sloppenwijk’ verdeeld inLees meer

De dissidenten van de synode

Column van Dan Hitchens in “The Catholic Herald” Barack Obama maakte in 2012 bekend dat godsdienstvrijheid “een onvervreemdbaar recht is dat vervat ligt in onze constitutie. Als burger en als christen koester ik dit recht.” Als president echter spoorde hij zijn collega’s aan de Kleine Zusters van de Armen via rechtszaken te vervolgen waarbij menLees meer

“Ga weg, Satan, terug”

De beroemde uitspraak van Jezus: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk”, wordt als het fundament van het pausschap gezien en staat met gouden letters in de koepel van de St.-Pieter gekalligrafeerd. Deze uitspraak van Jezus volgt op de belijdenis van Petrus  “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levendeLees meer

De Amazonesynode is een teken van de tijd

door Douglas Farrow 17 oktober 2019 Douglas Farrow is Professor of Theology and Christian Thought at McGill University in Quebec Canada. Zij bijdrage is gepubliceerd op First Things. Hij komt tot een schokkende conclusie: “Welnu, waar brengt dit alles ons? Het brengt ons, eerlijk gezegd, bij de vraag hoe zowel de ware Kerk als deLees meer

De afgodsbeelden verdwenen in de Tiber

In de vroege morgen van vandaag hebben verontwaardigde katholieken de vijf vruchtbaarheidsgodinnen uit diverse kerken in Rome gehaald en ze één voor één in de Tiber gegooid. Wilt u het filmpje hiervan bekijken klik hier. Op de vraag waarom ze dit gedaan hebben, hebben ze geantwoord: Wij hebben het alleen om de volgende reden gedaan:OnzeLees meer

Dom of doortrapt??

Het christendom heeft zichzelf altijd beschouwd als zuiverste en hoogste vorm van Godsdienst, steunend op de opbaring van God zelf. Onderaan in de “rangorde” van de godsdiensten stond het animisme, dat alle natuurverschijnselen als bezield en goddelijk zag. Dat werd aangehangen door primitieve volken, die in mijn jeugd in de volksmond, politiek zeer incorrect, “wilden”Lees meer

Herders zwijgen of erger

Op 14 oktober heeft bisschop Athanasius Schneider in aanwezigheid van kardinaal Burke, kardinaal Arinze en vele priesters en leken een nieuw boek van zijn hand gepresenteerd, getiteld “Christus Vincit”(in het Engels). Hij doet dat om de kleinen in de Kerk te bemoedigen die in deze donkere tijd geconfronteerd worden met vijandigheid tegenover geloof en Kerk.Lees meer

1 2
nl_NLDutch
nl_NLDutch