Vaticanum II en de huidige crisis

“Denkt u dat Vaticanum II de oorzaak is van de huidige crisis in de Kerk”, vraagt men mij met een zekere regelmaat. Dan antwoord ik: nee, dat denk ik niet maar Vaticanum II heeft, gewild of ongewild, wel een katalyserende rol gespeeld. Ongewild, dan bedoel ik dat een groot gedeelte van de bisschoppen op hetLees meer

De sluipmoord op de orthodoxie

De katholieke Kerk heeft een heldere en een onderling zeer samenhangende leer die niet vandaag of gisteren is uitgevonden maar die vanaf de apostelen tweeduizend jaar lang is doorgegeven en die zich organisch heeft ontwikkeld in een voortdurende strijd om de waarheid. Immers al vanaf de apostolische tijd werd de geopenbaarde waarheid aangevochten en werdLees meer

Verum, pulchrum et bonum

Onlangs was ik met vakantie in de buurt van de Zuid-Franse stad Lyon. Op onze verkenningstochten bezochten we ook de dominicaner priorij Sainte Marie de La Tourette in Eveux. Het bijzondere van dit klooster is dat het in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontworpen en gebouwd is door de wereldberoemde architect Le Corbusier.Lees meer

Wie smoort het gesprek in de kiem?

In het Nederlands Dagblad zegt onze bisschop naar aanleiding van het feest van Petrus en Paulus: “Als je de paus een ketter noemt, smoor je het gesprek in de kiem.” Je bent al een vreemdeling in Jeruzalem, als je niet begrijpt dat hij met deze uitspraak op schrijver dezes doelt. Maar mocht daar nog enigeLees meer

Lezenswaardig

Er wordt op het internet nogal wat gepubliceerd over paus Franciscus. En wat hij doet en zegt wordt in positieve of negatieve zin becommentarieerd. Voor veel mensen is het moeilijk te beoordelen of al die verontrustende dingen wel echt waar zijn, temeer daar er steeds weer mensen zijn vanuit de liberale hoek van de KerkLees meer

Kreten, geen argumenten

De reacties op de Open Brief aan de Bisschoppen van de katholieke Kerk waarin paus Franciscus beschuldig wordt van ketterij, zijn grofweg drieledig. Allereerst is er een groep die het volledig eens is met de brief en de zorgen deelt van de samenstellers ten aanzien van uitspraken en handelingen van de paus. Een toenemend aantalLees meer

1 2 3 4
nl_NLDutch
nl_NLDutch