Is de paus “klerikalistisch”?

Volgens paus Franciscus is “klerikalisme” zo ongeveer de bron van alle kwaad in de Kerk. Bij voortduring beschuldigt hij jonge priesters  van deze kwaal. Maar ook het seksueel misbruik in de Kerk is volgens hem (en zijn “naar-de-mond-praters”) het gevolg van klerikalisme. Wat is eigenlijk “klerikalisme”? Dat is, volgens mij, buitensporige machtsuitoefening waarbij je jeRead more

Het omgekeerde evangelie

Op de zogenaamde synode1 in Rome heeft een Afrikaanse vrouw betoogd dat mensen aan de voeten van de vrouw moet gaan zitten en luisteren naar haar noden, haar wensen en inzichten. Dan zouden de dingen duidelijk worden die de Heilige Geest wil. Ik dacht dat het evangelie duidelijk maakt dat wij allemaal, mannen en vrouwen,Read more

Het KN en de katholieke waarheid.

“Opnieuw proberen kardinalen via de media een synode te overstemmen”, zo kopt het “Katholiek Nieuwsblad” in een “analyse” van de hoofdredacteur. Het is een uiterst giftig stukje dat om paus Franciscus en zijn  synodaliteit te sauveren kardinalen van een hoogstaande spirituele en morele integriteit en met een grote staat van dienst in de Kerk schoffeertRead more

Jezus en de Heilige Geest

De derde Persoon van de Drie-eenheid heeft zich zelden in zo’n grote populariteit mogen verheugen als tijdens het pontificaat van Franciscus. Tijdens de synode over de synodaliteit moet Hij de hoofdrol spelen. Hij lijkt in dit hele proces de persoon van Christus te overvleugelen. Het lijkt immers niet meer zo belangrijk wat Christus heeft gezegd.Read more

Todos, todos, todos….

Dat was de steeds weer herhaalde mantra van paus Franciscus op de wereldjongerendagen. En deze uitroep staat wel zo’n beetje model voor de theologische opvattingen van de paus. De Kerk mag niemand uitsluiten, de Kerk moet inclusief zijn. Iedereen hoort erbij. De “tent van de Kerk” moet zo wijd worden dat iedereen erin past: “iedereen,Read more

Priestertekort en buitenlandse priesters

De mare gaat, ook in ons bisdom, dat we veel te weinig priesters hebben. En daarom moeten we wel priesters uit het buitenland “importeren” om in onze noodzakelijke geestelijke behoeften te voorzien. Dit gebeurt dan ook al een aantal jaren: er zijn diverse priesters uit Zuid-India in ons bisdom werkzaam. Het functioneren van deze “priesterimport”Read more

Een vervolgde kudde…

Enkele jaren geleden heb ik op een zondagmorgen vervangen in de Lucaskerk in Den Bosch. Hoewel ik wist dat deze kerk bovengemiddeld bezocht werd, was ik verrast door het grote aantal deelnemers aan de viering. Bovendien was het opvallend dat er veel gezinnen met kinderen aanwezig waren en dat de gemiddelde leeftijd duidelijk lager lagRead more

De paus een “indietrist”?

Het kon in de middeleeuwen voorkomen dat leken belangrijke bestuursfuncties in de Kerk bekleedden. Leken konden bisschoppen van een diocees zijn met alle volmachten, die daarbij hoorden en waarvoor niet per se een wijding nodig was. Voor de sacramentele bediening stelde men dan wijbisschoppen aan. Een dergelijke taak konden ook vrouwen waarnemen. Dat gebeurde bijv.Read more

1 2 3 4 13
nl_NLDutch
nl_NLDutch