De Paus

Ik krijg nogal wat mails van mensen die het moeilijk hebben met de huidige paus en de houding die ze tegenover hem moeten aannemen. Er worden nogal wat verschillende posities ingenomen en men vraagt mij dan welke positie ik de juiste vind. Een bepaald groepje mensen vindt dat er na Pius XII geen geldige pausLees meer

Het verval van het pausdom

Als iemand het instituut van het pausdom binnen de katholieke Kerk ondergraaft en tot zijn minimale proporties terugbrengt, is dat paus Franciscus. We weten natuurlijk altijd al dat op het gebied van het geloof het gezag van de paus afhangt van in hoeverre zijn uitspraken en geschriften overeenkomen met het traditionele geloof van de KerkLees meer

We hebben ongeschoeide jezuïeten nodig

door Shane Ball, 5 februari op OnePeterFive Een van de schatten van de katholieke Kerk zijn haar kloosterordes met hun verscheidenheid aan regels en charisma’s die er altijd op gericht waren in de tijd van hun stichting bijzondere noden in de Kerk aan te pakken. Aangezien de menselijke natuur nu eenmaal is wat zij is,Lees meer

Verwijdert de boosdoener uit uw midden

Andrew Cuomo is gouverneur van de staat New York en katholiek. Nu heeft hij onlangs met veel vertoon en hoerageroep een wet ondertekend die het in staat New York mogelijk maakt een kind te (laten) aborteren tot aan de geboorte toe. Je mag dus wettelijk in New York al lang levensvatbare kinderen vermoorden. En eenLees meer

Wat het Zanchettaschandaal ons vertelt over paus Franciscus

door George Neumayr op ChurchMillitant.com op 24januari 2019 Paus Leo X, een Renaissancepaus, is berucht vanwege het spottend gezegde tegen zijn broer: “God  heeft ons het pausschap gegeven, laten we ervan genieten.” Moderne geestelijken noemen de zelfingenomenheid die opgesloten ligt in deze opmerking als een voorbeeld van walgelijk klerikalisme, een onderwerp waar paus Franciscus hetLees meer

Nog in dezelfde Kerk…?

Een van de kenmerken van het Verlichtingsdenken is dat de mens radicaal in het middelpunt van denken en doen komt te staan met als gevolg dat de mens soms zo overheersend wordt, dat God uit het perspectief verdwijnt. Dat verklaart de toename van het atheïsme en het agnosticisme sinds het ontstaan het Verlichtingsdenken. Hoewel datLees meer

Moedige protestanten

Vanuit orthodox protestantse groeperingen in de Verenigde Staten is de Nashville-verklaring opgesteld waarin in duidelijke punten het christelijk geloven rond seksualiteit wordt bijeengezet. Deze verklaring is in het Nederlands vertaald en door een paar honderd orthodoxe dominees ondertekend. Er staat eigenlijk niets opzienbarends in. Eigenlijk alleen wat de meeste christelijke gemeenschappen tot voor kort unaniemLees meer

De predikant van de paus veroordeelt in retraite de rijken, maar zwijgt over homoseksualiteit of misbruik

De Amerikaanse bisschoppen willen het misbruik en de cover up onder de bisschoppen grondig aanpakken. De paus verbood hen in Baltimore maatregelen te nemen, waarschijnlijk ook omdat hij bang was dat grondig onderzoek in zijn eigen richting zou wijzen. Hij verwees naar de top in Rome in februari. Velen zijn bang dat dat daar geenLees meer

Open brief aan diaken Alexis Szejnoga

Beste Alexis, Je bent een beste kerel en ongetwijfeld een verdienstelijk diaken in de Johannes XXIII parochie maar wat je nu hebt geschreven over de Nashvilleverklaring in het “Opstekertje” op de website van de parochie slaat de plank toch echt mis. Jij zegt dat je de verklaring naast je neer legt omdat “je valt overLees meer

1 3 4 5 6
nl_NLDutch
nl_NLDutch