Onheilsbode

De officiële Duitse katholieke Kerk is voor het merendeel gek geworden. Maar dat kunnen ze zich, omdat ze geld hebben, hopen geld, waarschijnlijk (nog) permitteren. Op de bijeenkomsten van de Synodale Weg horen we de ene vreemde, onkatholieke opmerking na de andere. Nu was een gedeelte van die kerk al sinds het laatste Concilie steedsLees meer

Brief van Duitse katholieken aan hun bisschoppen over de 'synodale weg'.

Beste Eminenties, Katholieke apostolische christenen die, net als wij, proberen hun geloof in overeenstemming met het Heilig Evangelie en de duizendjarige leer van onze Heilige Moederkerk te leven, zien de synodale weg van de Duitse bisschoppen met grote bezorgdheid tegemoet. De thema’s die de synodale vergadering in Frankfurt wil aansnijden lijken al van meet afLees meer

Interview met kardinaal Sarah in “Il Foglio” over het nieuwe boek over het priesterschap

“We kunnen geen priesterschap voor gehuwde mannen scheppen zonder het priesterschap van Jezus Christus en zijn Bruid, de Kerk, te schaden.“ Er was een aanzienlijke controverse [rond het boek], Eminentie. Zonder animositeit, zonder iemand aan te vallen, hebben we onze overpeinzingen met duidelijkheid, duidelijkheid en trouw aan de waarheid over een essentiële kwestie aangeboden: hetLees meer

Het stopzettten van de hartslag van de kerk Geschreven door een Karmelites

De duw in de richting van de euthanasie op het contemplatieve leven Eeuwenlang zijn de contemplatieve religieuzen beschouwd als de ‘hartslag van de Kerk’. Zelfs het document van het Vaticaan van 2018, “Cor Orans”, noemt contemplatieve religieuzen het “biddende hart” van de katholieke kerk; een waarheid waaraan het document zelfs zijn naam ontleent. Dit documentLees meer

Toespraak van president Trump d.d. 24-1-20 bij gelegenheid van de “March for Life” in Washington D.C.

Over president Trump verschijnen voortdurende negenatieve berichten in de media en we kunnen niet ontkennen dat dat hij door zijn vaak onbehouwen uitlatingen daar aanleiding toe geeft. Hij is echter ook een belangrijke verdediger van het (ongeboren) leven. Om die andere, zeer positieve zijde, van hem te tonen, geven we hier zijn toespraak bij deLees meer

Zes toespraken van leken uit de wereldkerk tegen de Duitse Bisschoppen en hun verderfelijke "Synodale Weg"

Op 18 januari is een groep van honderd katholieke leken uit heel de wereld in München bijeengekomen om te bidden voor de Kerk in Duitsland die met de zgn. Synodale Weg een radicaal verkeerde weg inslaat. Op een bijeenkomst nadien hebben zes overtuigde katholieken hun gevoelens onder woorden gebracht. Wij laten hieronder de toespraken inLees meer

Interview van Mgr. Rob Mutsaerts met LifeSiteNews over het boek van paus Benedictus XVI en kardinaal Sarah

16 januari 2020 LifeSiteNews: U zegt dat de kwestie van het christelijk celibaat centraal staat in de kerk. Waarom is dat? Bisschop Rob Mutsaerts: Het gaat om meer dan het celibaat. Het celibaat raakt de identiteit van de priester, van het priesterschap, en dan raakt het ook de sacramenten. We zijn immers een sacramentele kerk.Lees meer

1 2 3 4 5 12
nl_NLDutch
nl_NLDutch