Paus Franciscus moedigt dissidente bisschoppen aan om dwaling en zondige leer te verspreiden

Hieronder een uit het Engels vertaald artikel van Michael Haynes dat op 29 november 2022 verscheen op Life Site News. Het maakt opnieuw duidelijk dat de Kerk onder leiding van Franciscus doelbewust afstevent op een totaal andere Kerk, die voorlopig nominaal de leer nog eerbiedigt maar deze tegelijk aan alle kanten ondergraaft door zogenaamd “pastorale”Read more

Een moderne seculiere pastoraal: kunnen wij van de protestanten nog iets leren?

In het onderstaande stuk van Hubert Hecker, overgenomen van Kath.net worden de gekkigheden van een bepaald soort protestantse pastoraal beschreven. Dit is ook in onze katholieke kerk al voor een deel werkelijkheid. We kennen allemaal in onze omgeving, zeker bij gelegenheden als huwelijk, uitvaart of eerste communie, een vreemdsoortige u-vraagt-wij-draaien-liturgie. De Duitse synodale weg o.l.v.Read more

Wie geeft leiding aan de Synode over Synodaliteit?

Stemmen die de leer van de Kerk ondersteunen krijgen onvoldoende aandacht. Onderstaand vindt u de vertaling van een beschouwing van Edward Pentin, de Vaticanist van het Britse blad “The Register”. Hier wordt bevestigd wat ik al eerder schreef over het synodaal proces: het wordt beheerst door mensen (kardinalen, theologen, priesters, religieuzen) met heterodoxe (ketterse) meningen.Read more

Liefdevolle weerstand tegen wie verwarring schept en de gelovigen onvervreemdbare rechten ontneemt

Hieronder vindt u de vertaling van een interview van Michael Matt, de uitgever van de Remnant met bisschop Athanasius Schneider, een van de weinige bisschoppen in de wereld die in de verwarring van het moment onbevreesd opkomt voor het katholieke geloof en ons zegt hoe wij vruchtbaar weerstand kunnen bieden, zelfs aan de paus. (CM)Read more

Bisschop Athanasius Schneider: “De Kerk heeft het geloof geofferd op het altaar van de politiek, dat moet veranderen”.

“DE KERK BELEEFT HAAR ERNSTIGSTE CRISIS, MAAR GOD ZAL DE LENTE BRENGEN” 7 oktober 2022 Mgr. Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana in Kazachstan, is een van de meest vooraanstaande prelaten van onze tijd. Door de keuze van zijn kloosternaam werd hij al vroeg vergeleken met de bisschop en kerkvader Athanasius de Grote (300-373), die tijdensRead more

Traditionele katholieken tegenover paus Franciscus

Van 30 september tot 2 oktober werd In Pittsburgh USA the Catholic Identty Conference gehouden. Afgelopen weekend hield de Catholic Identity Conference een persconferentie waar Michael Matt van The Remnant, John-Henry Westen van LifeSiteNews, en Eric Franckovitch van de CIC, verklaringen aflegden van verzet tegen paus Franciscus – een paus die overweegt anticonceptie goed teRead more

Bisschoppen, priesters en wetenschappers corrigeren verklaring paus Franciscus over heilige communie

De leer van het katholieke geloof over het ontvangen van de heilige eucharistie De recente Apostolische Brief Desiderio desideravi, gegeven op 29 juni 2022, het feest van HH. Petrus en Paulus, stelt: 5.    De wereld weet het nog niet, maar iedereen is uitgenodigd voor het bruiloftsmaal van het Lam (Openb. 19, 9). Om toegelaten teRead more

1 2 3 4 5 15
nl_NLDutch
nl_NLDutch