Excuses

Het is tegenwoordig “in” voor van alles en nog wat uit het (verre) verleden excuses aan te bieden en meestal is een tweede stap dan een soort herstelbetaling voor de benadeelden. Zo heeft Amsterdam onlangs bij monde van burgemeester Halsema zijn excuses aangeboden voor het aandeel dat Amsterdam heeft gehad in het slavernijverleden. Immers AmsterdamRead more

Meehuilen met de wolven in het bos

Ik heb het gevoel dat er de laatste jaren steeds meer dingen over ons heen walsen, dingen die buiten mij om gebeuren en waarnaar ik als toeschouwer met grote bevreemding kijk. En het meest vreemde daarbij is nog wel dat bijna niemand het vreemd lijkt te vinden want je hoort nauwelijks woord van protest. DatRead more

Een onzalig idee

Bij het 150-jarig bestaan van het bisdom Breda in 2003 wilde de toenmalige bisschop Mgr. Muskens een diocesane synode houden. Dit werd vanuit Rome tegengehouden omdat men alleen maar verwarring en onenigheid vreesde. Men had het zogenaamde pastorale concilie van Noordwijkerhout vlak na het Concilie, met zijn vele heterodoxe verklaringen en oproepen, nog vers inRead more

Duivelse spelletjes

Twee Duitse kardinalen staan symbool voor wat er in de Kerk van Duitsland, maar ook in de Kerk van Rome aan de gang is. Aan de ene kant kardinaal Wölki, de aartsbisschop van Keulen. Hij is de beminnelijke voorvechter en verdediger van de katholieke leer en daarmee de leider van een kleine minderheid van katholiekeRead more

Onredelijke haat

Paus Franciscus heeft achter gesloten deuren de Italiaanse bisschoppenconferentie ontmoet en toegesproken. De toespraak is niet publiek gemaakt, maar de inhoud blijft natuurlijk niet verborgen. Zo is doorgesijpeld dat de paus iets gezegd zou hebben over het motu proprio Summorum Pontificum waarin paus Benedictus XVI heeft verklaard dat er twee vormen van de Latijnse ritusRead more

“Redt u uit dit ontaarde geslacht!” (Hand. 2, 40)

Veel mensen denken dat filosofie iets is voor muffe zolderkamertjes en wereldvreemde wetenschappers, maar niets is minder waar. Immers de manier waarop mensen leven, de manier waarop de gemeenschap is ingericht, welke normen en waarden worden gehanteerd, dat alles is gebaseerd op filosofische uitgangspunten. Niet dat iedereen over die uitgangspunten nadenkt, maar ze zijn erRead more

De haat tegen de Traditie

Er bestaat bij de adepten van de revolutie van de jaren zestig in de Kerk een blinde haat tegen alles wat riekt naar Traditie. Het ongeschreven devies luidt: liever ketterij dan traditioneel katholicisme! En één van de exponenten en een kampioen van deze haat is paus Franciscus zelf. Talrijk zijn zijn laatdunkende uitlatingen over mensenRead more

Bisschoppen als obstakels voor het heil

In de tijd van de reformatie verzetten zich evenals nu veel bisschoppen tegen (belangrijke onderdelen van) de katholieke leer. Deden ze dat toen vaak om politieke redenen – de vorst sloot zich bij Luther of Calvijn aan -, dan doen ze dat nu vanwege de tijdgeest. Het is immers moeilijker om tegen de stroom opRead more

1 4 5 6 7 8 12
nl_NLDutch
nl_NLDutch